BERES P308 ĐEN Puttes

Hình dạng chữ T độc đáo cho phép xác định địa chỉ tuyến tính và đột quỵ mà không do dự đối với mục tiêu. Ngoài ra, bằng cách thiết kế CG cao, nó có hình dạng giúp dễ dàng tạo ra chuyển động quay về phía trước của quả bóng cần thiết khi đặt

error: Content is protected !!