BERES Black Fairway

Với khe cắm ba đế MỚI, thiết kế vương miện mỏng, mặt mỏng và linh hoạt, và phân bổ trọng lượng CG thấp được thiết kế độc lập cho mỗi đầu, BERES Fairways and hybrid cung cấp khoảng cách chưa từng có thông qua tốc độ nhanh, quỹ đạo phóng cao và dễ chơi thiên vị sự tha thứ.

error: Content is protected !!