PUTTER BERES P303 ĐEN

Đạt được cú đánh bóng ổn định hơn với đầu tự động di chuyển và bề mặt khó thay đổi. Ngoài ra, hình dạng đầu phân bổ trọng lượng đến ngón chân và gót chân tạo ra MOI cao, giúp nó có thể tạo ra cú lăn ổn định ngay cả khi xảy ra cú đánh trượt.

error: Content is protected !!